نمایندگان

ردیف گمرک نام نماینده تلفن تماس نماینده
1 بازرگان آقای علینژاد 80 63 437-0443
2 تهران - شهریار آقای  هادلی 0912-2000250
3 تهران - گمرک غرب آقای شریعتمدار 0912-8576216
4 تهران - پیام آقای نجاتی 0912-8576214
5 جلفا - ارسباران آقایان  زمانی
موسوی
0912-8576214
0914-9910067
6 تبریز - سهلان آقای ذهتاب 0914-1157534
7 زنجان آقا رنگ رونا 0912-7406196
8 ارومیه خانم رضا زاده 0914-3474046
9 قزوین آقای بیگلو 0919-1834801
10 اصفهان آقای مفیدی 0913-1131003
11 اراک آقای لطیفی 0918-3612461
12 یزد آقای قویدل 0913-1530362
13 کرمان آقای نعمت زاده 0913-1410947
14 شیراز باغبانی 0917-1176566
15 سلفچگان - قم آقای مینایی 0912-9385131
16 ساوه آقای مینایی 0912-1532300
17 سمنان آقای یعقوبی 0912-1314491
18 آستارا آقای محرمی 0911-3820138
19 بندر انزلی آقای سیمجو 0911-9844950
20 بجنورد آقای رضایی 0915-6122503
21 اینچه برون آقای کاظمی 0911-1718315
22 کیش آقای رئیسی 0934-7699085
23 بوشهر آقای شش بلوکی 0917-7719921
24 بندر عباس آقای پاکباز 0917-1606515
25 عسلویه آقای نورشیرازی 0912-6275932
26 قشم آقای ریاحی 0913-2117009
27 بندر امام آقای قناواتی 0916-1514625
28 اردبیل آقای غفاری 0914-3538859
29 مشهد آقای غفوری 0915-1152941
30 خوی آقای بابایی 0914-1614179
31 همدان آقای وکیلی 0918-1110232
 
 
 
شرکت ایران ترانس ترکیه  شرکت سهند راه وطن  شرکت آرامش حمل البرز شرکت یکتا ترابر آسان  شرکت آذر دهر